top of page

Mestring og aktivitet

For å gi barna et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt. 

Tobu jobber med forskjellige aktiviteter og mestringsstrategier mot barn og unge. Det kan være fotballskole, bokseskole og allidrett. Vi mener det er viktig med samfunnsdeltakelse som er tilknyttet fritidsaktiviteter, kulturliv og organisasjonsarbeid. Målgruppen vår er barn og unge i alderen fra 6-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne utenfor aktiviteter av ulike grupper.  Det å vokse opp i familier med lavinntekt, manglende sosialt nettverk, manglende tilknytning til skole/arbeid og manglende deltakelse i fritidsaktiviteter er noe alle barn og unge skal kunne være med på i ett demokratisk samfunn.

 

 

Hverdagen kan slå ut pusten på de fleste og bekymringen for barn, jobb eller familie.

Mange føler at de ikke strekker til verken hjemme eller på jobb, samtidig som de kjenner at de har mye mer å gi. Andre ønsker å komme ut av negative tanker og bekymringer som tar all energi i hverdagen.

Kanskje du sliter med dårlig selvfølelse og lav selvtillit.

 Kanskje du ønsker å sette nye konkrete mål eller du ønsker et karrierebytte?

Samtidig tør du ikke helt å stole på at du er god og kunnskapsrik nok, og frykten stopper deg? Kanskje du føler hverdagen er fylt med stress, indre uro og bekymringer for ting som har skjedd, eller skal skje, og dette hindrer deg i å være tilstede med de du har rundt deg?

 

Når du og jeg skal jobbe sammen vil dine tanker og følelser være et sentralt tema. Gjennom å forstå hvordan tanker skaper følelser, hva tanker egentlig er, og hvordan du kan forholde deg til egne tanker er målet at du skal få tillit til deg selv, og at du skal lære deg å stole på egne valg og følelser.

Som samtalepartner og Coach guider vi deg i denne prosessen med finne din trygghet, ved bruk av coaching verktøy og coachingmetoder.

 

Gjennom dette vil du oppleve at du blir mer tilstede i eget liv, du får de resultatene du ønsker, og samtidig kjenner du på ro, mestring og glede i prosessen.

Ved å utforske og erfare at du selv har alt du trenger, vil du automatisk oppleve bedre selvfølelse på sikt. Dette vil gjøre at du lettere kan stole på egne valg og meninger, og du vil kunne stå i krevende situasjoner i livet uten å miste fotfeste.

Vi tar også oppdrag i å aktivisere barn og ungdom for gruppen fosterhjem, som trenger avlastning helg og ukedager.

Mestringsstrategier

bottom of page