top of page

Bakgrunn og ideologi

Å være en private aktør på et felt mange mener ikke bør være utenfor offentlige hender, er utfordrende.

TOBUs motivasjon ligger i at vi lykkes ved å gi mennesker som trenger omsorg og mestringsstrategier i livet.

Privat omsorg har betydd mye for mange – og TOBU har som mål å utgjøre en stor forskjell i manges liv for fremtiden.

Metoder og kvalitetskriterier  

TOBUs visjon er: ”Vi skal være gode på det vi gjør”.

Det betyr at vi til enhver tid forplikter oss til kontinuerlig forbedring. Rutiner for kontroll og evaluering av vår innsats skal sikre at vi til enhver tid er trygge på at TOBU tåler gjennomlysning.

Enkeltindividets unike behov og individuell tilnærming er vårt hovedprinsipp. 

I TOBU er det ingen åpningstid og vi jobber 24 t på tiltaksturer. Mennesker  som trenger omsorg skal møtes med varme.

Mennesker som kommer til oss kan ha opplevd ulike former for tillitsbrudd. Derfor har TOBU også et prinsipp om at vi ikke lover mer enn vi kan holde – uansett hvor lite eller ubetydelig løftet måtte virke.

Mål

Failing to plan is planning to fail

Hva er et mål og hva er viktig når det skal settes?

Hvordan setter man seg et riktig mål?
- Definere hovedmål
- Del mål
- Verktøy

bottom of page