top of page

Personvern for: Klienter

Behandlingsaktiviteter er:

 

• Registrere nye klienter.

• Klientnotater i forbindelse med konsultasjoner.

• Fakturering.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 

• Personopplysninger som navn og fødselsdato.

• Kontaktdetaljer som e-post og telefonnummer.

• Eventuelt navn og kontaktinformasjon til nærmeste pårørende.

Behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag:

 

• Å overholde avtalen med klienter og samtykke. 

• Virksomhetens berettigede interesser, for eksempel for å forsvare et rettskrav.

 

Klienter kan til enhver tid:

 

• Trekke tilbake samtykket til behandling som er basert på samtykke. 

• Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.

• Endre sine personopplysninger.

• Be om sletting av sine personopplysninger.

• Avslutte avtaleforholdet.

Informasjonssikkerhet

Vi er opptatt av sikkerhet og beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Klagerett

Du har klagerett dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med personvernet, du rett til å sende inn en skriftlig klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet

bottom of page