top of page

TOBU Aktivitet og idrett

TOBU Idrett er aktiviteter for barn og unge, det vil si at man forsøker å være innom forskjellig type idrettsgrener gjennom sesongen; feks. fotball, boksing, sykling, ski, skøyter, aking etc. 

Vi er en gruppe voksne som elskaer idrett og aktiviteter, som vi ønsker unge skal få oppleve. 

Våre trenere har lang erfaring og vært aktive idrettsutøvere og det vil alltid være 1-2 voksne sammen med unge som trener barn og unge.

Kenta Danielsen har ansvaret for golf:

Kent Daniel Danielsen, som spiller Paragolf Norges Golfforbund. PU med noen diagnoser, men har greid å spille seg ned til HCP 11. 

https://www.golfforbundet.no/spiller/spille-golf/golf-for-funksjonshemmede/turneringer.

 

Han er på landslaget paragolf, spiller også i https://www.edgagolf.com/profiles/kent-danielsen/, der er han rangert som nr 146 i Europa. Kenta er også utøverrepresentant i NIF for funksjonshemmede.

Kenta har vært blant de 5 beste golfspillere i Norge siste årene og er da på Landslaget.

NIF - Norge Idrettsforbund definerer Allidrett:

Allidrett for ungdom er et lavterskelkonsept hvor ungdom kan trene ulike idretter/aktiviteter i minst 20 uker i løpet av ett år. 

Mange ungdommer kan tenke seg å fortsette lenger med aktivitet i idrettslaget, dersom tilbudet er variert, ungdom selv definerer hvilke aktiviteter eller idretter de ønsker å drive med, hvor ofte og i hvilken form.

I bokseringen

Barneidrett

Hva er barneidrett?

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

Ungdomsløftet

Ungdomsløftet er norsk idretts tiårige satsning fra 2012-2022 for å rekruttere og beholde flere ungdom i norsk idrett.

Målet er at ungdom mellom 13 og 19 år skal være med lengst mulig som aktive, men også i rollen som trenere, ledere, dommere og frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben.

For å oppnå dette har idretten definert tre likeverdige «søyler» som skal nå ulike målgrupper:

Idrett for alle:
Idretten skal jobbe for å beholde flere ungdom i et variert og inkluderende aktivitetstilbud. Norsk idrett ønsker at flere ungdom skal finne den aktiviteten de ønsker å drive med, i det omfanget de ønsker seg, i sitt eget lokale og sosiale miljø.

Det er viktig å skape et trygt og godt sosialt miljø der ungdom kan være i aktivitet, uten krav til prestasjon eller resultater. Det er et mål at ungdommen selv er delaktige i å skape disse aktivitetene i idrettslagene, både som ledere, trenere og aktivitetsledere. Det er derfor viktig at denne søylen, og søylen som omhandler ungt lederskap sees i sammenheng.

Ungt lederskap: 
Involvering av ungdom er nøkkelen i Ungdomsløftet, både for aktive utøvere og unge trenere/dommere/ledere. Norsk idrett ønsker at unge mennesker skal ta større ansvar for egen idrettshverdag og eget idrettsmiljø. Dette krever kompetanse og det krever at ungdommen får plass til å være med der beslutningene tas, både i idrettslagene og på krets- og forbundsnivå. Den beste læringsarenaen for de yngste lederne er i eget idrettslag, med en mer erfaren mentor/kontaktperson i idrettslaget som kan følge opp den unge lederen i starten.

Fremtidens utøvere:
Ungdom som driver aktivt med idrett, og som ønsker å trene mye og bli så god som hun/han kan, skal få muligheten til det. De skal selv være med å påvirke sin egen aktivitet gjennom å planlegge egen treningshverdag og å sette mål for aktiviteten og treningen. Muligheten for å kombinere idrett og høyere utdanning er viktig i søylen fremtidens utøvere. 

Sitat: Idrettsforbundet

Barn mediterer
bottom of page