top of page

                                     Samtalepartner/ samtaleterapi

Når er det på tide å oppsøke terapi / samtalepartner? Er din ungdom kommet på feil veiskille, problem rus?

 

Når tilværelsen oppleves tung, trist og stresset tar overhånd eller utfordringene vokser seg for store kan en profesjonell samtalepartner være godt å ha.

Terapi/ samtalepartner er derimot ikke kun begrenset til når livet er vanskelig. Mange kan bruke oss når de står ovenfor et veiskille, ønsker råd, samtaler eller å vil bli bedre kjent med seg selv.

Vi kan bistå deg/dere til å mestre vanskelige livssituasjoner  og konflikter som fører til at man kan oppleve tilværelsen som vanskelig. 

Samtalene tilpasses behovene til den enkelte. Vi vil være en profesjonell samtalepartner og et medmenneske som tilbyr støtte når det er vanskelig. Vi tror at alle mennesker har de ressursene de trenger, og at terapi kan bidra til å hente det frem.

 

Vi har erfaring og brenner for arbeid med ungdom og Vi opplever at samtaler er en god terapiform rettet mot ungdom.

I motsetning til andre terapiformer som er opptatt av fortiden, tar vi utgangspunkt i øyeblikket her og nå, og fremtiden.

Det kan hende at du er i konflikt på jobb, eller i familie, eller i parforholdet ditt.

Motivene for å gå i terapi kan være mange. Felles for alle er at man ønsker en endring og trenger hjelp med selvutvikling, bevisstgjøring og motivering slik at man kan ta grep og endre det som plager en.

 

Vi har 25  års erfaring med å jobbe med mennesker i veldig ulike livssituasjoner, rus, særlig innen arbeidslivet og med ungdom. 

Vi gir deg / dere tid og skaper trygghet som alltid har vært i fokus og et viktig utgangspunkt for videre arbeid i terapien.

Vi har lang erfaring fra samtaler med voksne, ungdommer og fra kursing av arbeidssøkende der samtaler var den viktigste delen av jobben.

Uansett så kan det være godt å ha en utenforstående å snakke med. Ring gjerne for en uforpliktende samtale.

bottom of page