top of page

VEILEDNING og MILJØARBEID 

• Vi utfører også veiledning og miljøarbeid rettet mot enkeltpersoner i alder 16-20 år med rusproblemer og problematferd (samtykke under 18 år fra foreldre)


• Utfordringer kan være relatert til problematferd, sosiale ferdigheter eller læringsutfordringer

• Direkte miljøarbeid knyttet til enkeltpersoner og eller i grupper på tur og eller i hjemmet


• Miljøarbeid i hjemmet, som et avlastende eller kompenserende tiltak


• Opplæringstiltak for foreldre

 

Vi kan også: 


• Tiltak kan foregå i samarbeid med skole, med siktemål om å opprettholde opplæringsmål 


• Leksehjelp til elever som trenger ekstra oppfølging


• Sosial læringsarena for elever som trenger trening av sosiale ferdigheter tilrettelegges 

• Kartlegging av spesifikke utfordringer knyttet til sosiale ferdigheter og selvstendighet

• Veiledning og bistand i utvikling, rutiner og prosedyrer for å sikre omsorg, opplæring, miljøarbeid 
 

Vi har lang erfaring som miljøarbeidere, fagarbeider MIR, sosionom

bottom of page