top of page

Jobbe i TOBU

TOBUs mål er å tiltrekke seg gode ledsagere og være attraktiv som tiltaksarrangør.

Vi mener faglig og personlig motiverte ledsagere er en avgjørende faktor for å lykkes i arbeidet med omsorgstrengende barn og ungdom.

Vi arbeider derfor for at ledsagere i TOBU skal oppleve at de jobber i et arbeidsmiljø preget av åpenhet, ansvar, initiativ, engasjement, kreativitet og arbeidsglede.

Alle handlinger i TOBU skjer som følge av gjennomtenkte valg basert på individuelle behov, varme, faglig kompetanse og en tro på at alle problemer er løsbare.

bottom of page